ประกาศ
ทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2562
เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256
https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดี-ปีการศึ.pdf