เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

เนื่องด้วยข้อมูลในระบบแจ้งข้อมูลสำหรับเข้าเรียนออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนบางคนไม่ถูกต้อง ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย รายชื่อที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วมีดังนี้

ภาคปกติ
00022
00073
00077
00096
00098
00196
00320
00879
01049
01231
01496
01578
01916

EPTS
90057
90058
90083
90159
90160
90165
90225
90239
90271
90293
90297

หมายเหตุ หากผู้ใดเข้าสู่ระบบ แล้วข้อมูลยังมีข้อผิดพลาดแจ้งได้โดยตรงที่ kittisak@satitpatumwan.ac.th