ประกาศโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ประกาศโรงเรียนสาธิต-มศว-ปทุมวัน-ผ่าน-IJSO-รอบที่1-1.pdf

ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบ-1-15th-IJSO-รอบที่-2-2563.pdf