วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 (นักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียน) และให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี