ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

 

https://pretest.satitpatumwan.ac.th/

 

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

วันและเวลาราชการ  (08.00 – 16.00) โทรศัพท์ : 02 251 3934