โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้ารับประทานรางวัล พิฆเนศวร (รชต) รางวัลแห่งความสำเร็จประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562