โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยร่วมงานแถลงข่าวการสร้างพระพุทธประธานพร บวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน ในโอกาสครบรอบ 67 ปี สาธิตปทุมวัน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ชมรมมรดกไทย ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน