ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลน
โดยสามารถบริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาค ณ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 และอาคารสาธิตปทุมวัน 4