คณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562