วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง ที่ปรึกษาพัฒนาโรงเรียนและที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำตัวแทนอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ อาจารย์ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ และอาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ พร้อมตัวแทนนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงาน “ผ้าบังสกุลจีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ณ วัดจากแดง
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม” ตามดำริของท่านผู้อำนวยการ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล การนี้ฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการเข้าร่วมโครงการแยกขยะ …”แยกเถอะนะ”… แยกแล้วดี …. แยกแล้วรวย …. แยกแล้วได้บุญ กับโครงการของวัดจากแดงและชุมชนวัดจากแดงต่อไป