การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้แทนคณาจารย์ของโรงเรียน เข้าร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Inovation for Digital Thailand) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามข้อมูล