ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EPTS ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สอบถามข้อมูล