นักเรียนที่สมัครสอบโครงการทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติครั้งที่ 22 ให้นักเรียนมาเข้ารับการทดสอบ  ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30 – 17:30 น. โดยให้นักเรียนมาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ก่อนเวลาสอบ 15 นาที
ให้นักเรียนเตรียมดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ และเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง