ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” “เครื่องบินเล็กพลังยาง” “เรือป๊อบป๊อบ” (POP POP BOAT) หากนักเรียนสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบหรือบอรด์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 หรืออาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ห้องกิจกรรมรู้วิทยาศาสตร์ ทางอีเมล์ chanakarn@satitpatumwan.ac.th