โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับ ดญ. สิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง ​ Gold​ Medal​“ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดมากกว่า​ 1000​ ผลงาน​ จากผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์​ “ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดนาโนคาร์บอนจากกากกาแฟเหลือทิ้ง” ในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562