PDS_News

ขอเชิญร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน “PDS Esports 2019 ระดับมัธยมศึกษา”

  ระเบียบการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน “PDS Esports 2019 ระดับมัธยมศึกษา” แบบฟอร์มการสมัครแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน “PDS Esports 2019 ระดับมัธยมศึกษา” ติดตามข่าวสารทาง Facebook ที่นี่ https://www.facebook.com/PDSEsports   ติดต่อผู้ประสานงาน อ.กิตติศักดิ์ นิทาน โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 089-2065601  

Read More

เชิญร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ในรายการ PDS Streetbas 3×3 ชิงถ้วยพระราชทาน

เชิญร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ในรายการ PDS Streetbas 3×3 ชิงถ้วยพระราชทาน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/…/1GDSEKvxCRXdDuSPySrHdvPCgnu…/view

Read More

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เริ่มวันที่ 1 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS)

Read More

โครงการ “ปั้นฝัน ปันน้ำใจ มอบไอรักให้สังคม”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลน โดยสามารถบริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาค ณ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 และอาคารสาธิตปทุมวัน 4

Read More

การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ประจำปี 2562

ตามที่ศูนย์ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กาหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ประจาปี 2562 ซึ่งมีกาหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักเรียนที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครและค่าสมัครสอบ 100 บาท ที่อาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 3 ภายในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมและนาส่งศูนย์ สอวน. ต่อไป

Read More

การทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22

นักเรียนที่สมัครสอบโครงการทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติครั้งที่ 22 ให้นักเรียนมาเข้ารับการทดสอบ  ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30 – 17:30 น. โดยให้นักเรียนมาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ก่อนเวลาสอบ 15 นาที ให้นักเรียนเตรียมดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ และเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” “เครื่องบินเล็กพลังยาง” “เรือป๊อบป๊อบ” (POP POP BOAT) หากนักเรียนสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบหรือบอรด์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 หรืออาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ห้องกิจกรรมรู้วิทยาศาสตร์ ทางอีเมล์ chanakarn@satitpatumwan.ac.th

Read More

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019) ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต” (Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาํืตปทุมวัน 1 ชั้น 2 และอาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกท่าน เอกสารเพิ่มเติม

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง ​ Gold​ Medal​“

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับ ดญ. สิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง ​ Gold​ Medal​“ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดมากกว่า​ 1000​ ผลงาน​ จากผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์​ “ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดนาโนคาร์บอนจากกากกาแฟเหลือทิ้ง” ในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562  

Read More