การดำเนินการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 และการปฎิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

[ ประกาศโรงเรียน ] เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 และการปฎิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

pds_info

28/07/2022

กำหนดการรับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2564 🔹เข้ารับรางวัล ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โดยมีการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับรางวัล แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 🔻รอบที่ 1 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หรือวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โดยนักเรียนจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง (หากไม่มาฝึกซ้อมตามกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับรางวัลในพิธี) 🔻รอบซ้อมใหญ่ (เฉพาะนักเรียนปัจจุบัน) ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ […]

pds_info

19/07/2022

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน (Privacy Notice for employees) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (Privacy Notice for student and parents/carers) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากกล้องวงจรปิด การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

07/06/2022
1 2 15
สอบถามข้อมูล