งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

pds_info

18/09/2019

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพถ่าย

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพถ่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก นิเทศศาสตร์ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ก จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 10 – ถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1

pds_info

11/09/2019

การแข่งขันเต้นฮิบฮอบระดับนานาชาติ

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EPTS นายธนพนธ์ แสงวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 340 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันเต้นฮิบฮอบระดับนานาชาติ รายการ “Australia Teachers of Dance (ATDO), International Dance Awards 2019” จัดโดย สถาบัน ATDO ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2562 ณ QUT Gardens Theatre, Queensland University of Technology เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวและประเภทกลุ่ม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ ทั้งนี้นักเรียนจะเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในลำดับต่อไป

pds_info

06/09/2019

บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Kidbright เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนรู้ Coding

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับการสนับสนุนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Kidbright เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนรู้ Coding ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์

pds_info

02/08/2019

การพัฒนาทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)

คณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

pds_info

22/07/2019

ศึกษาดูงาน “ผ้าบังสกุลจีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง ที่ปรึกษาพัฒนาโรงเรียนและที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำตัวแทนอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ อาจารย์ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ และอาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ พร้อมตัวแทนนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงาน “ผ้าบังสกุลจีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ณ วัดจากแดง กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม” ตามดำริของท่านผู้อำนวยการ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล การนี้ฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการเข้าร่วมโครงการแยกขยะ …”แยกเถอะนะ”… แยกแล้วดี …. แยกแล้วรวย …. แยกแล้วได้บุญ กับโครงการของวัดจากแดงและชุมชนวัดจากแดงต่อไป

pds_info

18/07/2019

การแข่งขัน Word Power สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการแข่งขัน Word Power สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้ 9 กรกฎาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ด.ช.ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ด.ช.ธงธรพัชร์ ฉมาดล ชั้น ม.2/522 10 กรกฎาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ชั้น ม.3/446 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ศรุตา สินชัยพานิช ชั้น ม.1/353 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑ์ธรา […]

pds_info

12/07/2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้แทนคณาจารย์ของโรงเรียน เข้าร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Inovation for Digital Thailand) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

pds_info

11/07/2019
1 18 19 20
สอบถามข้อมูล