PDS_Highlight

First Lego League: Asia Pacific Open Championship 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 545 ได้รับรางวัลที่ 3 Robot Performance Award, 3rd Place และรางวัล The Second Rising All-Star Award (ดาวรุ่งพุ่งแรง) จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในชื่อทีม Panya Robot รายการ First Lego League: Asia Pacific Open Championship 2022 Online ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพและมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 110 ประเทศ ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 เครดิตภาพจาก https://www.facebook.com/556983057833319/posts/1931364797061798/?d=n

Read More

Terminal 21 Badminton Championships 2022

ด.ญ.คราม สุรักขกะ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 525 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว และ คู่ผสม อายุไม่เกิน 15 ปี Terminal 21 Badminton Championships 2022 จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เก็บคะแนนสะสม Level 4 ระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าTERMINAL 21 จ.นครราชสีมา

Read More

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ขอแสดงความยินดีกับนายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 🥉ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ Thailand Olympiad in Informatics (TOI18 )ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดโดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มา : เพจ Computer Olympic POSN Samsen Center

Read More

นักเรียนทุนTeikyo University 2022

นางสาวพิชญาดา อภิชาตวโรดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา Global Japanese Studies รุ่นแรก ที่ Teikyo University เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยได้มอบทุนเป็นค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก 2 ปีการศึกษาแรก พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาจากนานาประเทศ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 2 ปี หากมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอขอบคุณ Teikyo University ที่มอบโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้

Read More

ผลการแข่งขันฟินสวิมมิ่ง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณุศณี จันทร์แดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักกีฬาฟินสวิมมิ่ง ตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 “เวียดนามเกมส์” ทำผลงาน คว้าเหรียญทองแดง มาได้เป็นผลสำเร็จ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Read More

รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17

📌ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทบุคคลเยาวชน และกลุ่มเยาวชนประกายเพชร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ▪️ด้านนันทนาการ ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส ​เจียมอนุกูลกิจ ▪️ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวนลพรรณ ​นวมงคล ▪️ด้านพัฒนาเยาวชน ได้แก่ 1. นางสาวนภัสจุฑา ​คงสนทนา 2. นายพิชญ์ ​พหลภาคย์ 3. นางสาวอมินตา ​เพิ่มพูนวิวัฒน์ ▪️ด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายนิพิฐพนธ์ ​ตุงคะรักษ์ ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร ▪️ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่ “กลุ่มเยาวชนนวัตกรรมต้านโควิด-19” สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย นางสาวอลิศา อุรุพงศา และนางสาวสาริศา อุรุพงศา ✨เป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ของเราด้วยนะคะ💓👧🏻👦🏻

Read More