วันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน เนื่องในวันมหิดล

pds_info

24/09/2022

การประกวดดนตรีคลาสสิคเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 9 “The 9th Hong Kong Youth Performing Arts Festival 2021”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EPTS ด.ญ. ชญาภา อัศวรักวงศ์ (แพรว) ม.1/343 ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีคลาสสิคเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 9 “The 9th Hong Kong Youth Performing Arts Festival 2021” ดังนี้ โล่ชนะเลิศ 1st place คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 (Class Grade 3) โล่ชนะเลิศ 4th place คะแนนสูงสุดลำดับที่ 4 (Class Grade 7) จัดโดย Hong Kong Youth Performance Art and Development Association ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 – 31 มี.ค.65

pds_info

06/09/2022

การแข่งขันกีฬาเอแมท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 446 และเด็กชายณัชพัฒน์ อัศวุตมางกุร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 442 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาเอแมท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการ EduPloys Educational Sports Crossword Game A-Math Kumkom and Sudoku ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

pds_info

29/08/2022

รางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายเป็นธรรม สินธุเสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม (ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย) ✨ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนักเรียนจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

pds_info

05/08/2022
1 2 20
สอบถามข้อมูล