ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

17/08/2022

กระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง

ตัวอย่างแผนการสอน แผนการสอนเรื่อง กระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

17/08/2022

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC แผนการจัดการเรียนรู้-เรื่องโครงสร้างที่แข็งแรง แผนการจัดการเรียนรู้-เรื่องเครื่องขยายเสียง แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเก็บความร้อน

ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

17/08/2022

pds_asset

03/05/2022

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS) ขอความกรุณาผู้ปกครองจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-in ตัวจริง) ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ทางไปรษณีย์ “แบบลงทะเบียน หรือ EMS” โดยบรรจุซองและจ่าหน้าซอง ส่งถึง “งานการเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน […]

pds_info

01/11/2021
1 2
สอบถามข้อมูล