ict-atitayaporn

ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 สามารถเข้าดูการสอบได้ที่ http://pretest.satitpatumwan.ac.th ***หมายเหตุ หากลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อโรงเรียนได้ในวันเวลาราชการ

Read More

นางสาววริศา ใจดี หรือน้องไอซี นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วีดีทัศน์นำเสนอนางสาววริศา ใจดี หรือน้องไอซี นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

Read More