ict-atitayaporn

รายชื่อนักเรียนที่สอบวัดความพร้อมได้ตามเกณฑ์ และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่สอบวัดความพร้อมได้ตามเกณฑ์ และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แบ่งตามแผนการเรียน แผนการเรียนที่ 1 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02-251 3934 ในวันและเวลาราชการ

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง ​ Gold​ Medal​“

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับ ดญ. สิริรดา เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง ​ Gold​ Medal​“ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดมากกว่า​ 1000​ ผลงาน​ จากผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์​ “ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดนาโนคาร์บอนจากกากกาแฟเหลือทิ้ง” ในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562  

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16”

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16” ศูนย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16” จำนวน 6 คน ดังนี้ ด.ช. กิตติธัช      รัตนวรรณชัย ด.ช. ชวิศ           เมฆรุ่งเรืองไกร ด.ช. นรวิชญ์      นวสิริพงศ์ ด.ช. ปณวัตร      เตียเจริญ ด.ช. วรากร        เดชาวรานุภาพ ด.ช. อาชวิณ      กิตติรัตนไพบูลย์ ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัวเข้าค่ายอบรม และปฏิบัติตามประกาศของมูลนิธิ สอวน. ต่อไป   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  อาจารย์วัฒนโชติ  เพ็งพริ้ง

Read More

ประกาศผลการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณา นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์)

สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ https://admission.satitpatumwan.ac.th/   มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02-251 3934 ในวันและเวลาราชการ

Read More

ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 สามารถเข้าดูการสอบได้ที่ http://pretest.satitpatumwan.ac.th ***หมายเหตุ หากลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อโรงเรียนได้ในวันเวลาราชการ

Read More

นางสาววริศา ใจดี หรือน้องไอซี นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วีดีทัศน์นำเสนอนางสาววริศา ใจดี หรือน้องไอซี นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

Read More