ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

เส้นทางเดินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 1. ผู้ปกครองส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาในโรงเรียน) 2. ให้ผู้ปกครอง 1 คนต่อนักเรียน 1 คน ที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน โดยต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณโถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1 3. รับบัตรคิวที่ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 และนั่งรอในพื้นที่ ที่โรงเรียนกำหนด 4. รอเจ้าหน้าที่เรียกตามหมายเลขในบัตรคิว และเข้าไปซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่โรงยิม อาคารสาธิตปทุมวัน 6 5. เมื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนเสร็จ ให้ออกทางประตูฝั่งสนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเดินอ้อมผ่านอาคารสาธิตปทุมวัน 3 ออกไปทางถนนอังรีดูนังต์

Read More

การบริจาคคอมพิวเตอร์

               ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสรรคอมพิวเตอร์ที่หมดสัญญาเช่ากับบริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด และบริษัทได้มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้โรงเรียนเพื่อใช้สำหรับบริจาคกับโรงเรียนต่างๆที่ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน จังหวัดหนองบัวลำภู มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 15 เครื่อง      โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง จังหวัดนครพนม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 20 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) จังหวัดนครปฐม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 30 เครื่อง โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 เครื่อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ จังหวัดกาญจนบุรี มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 21 เครื่อง โรงเรียนบ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย มารับคอมพิวเตอร์วันที่ 4 กันยายน 2561 จำนวน…

Read More