ระบบกรอกคะแนน PDSREG

การใช้งานเว็บไซต์ระบบกรอกคะแนน https://pdsreg.satitpatumwan.ac.th

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาขอกำหนดแนวทางการใช้งานระบบกรอกคะแนน (https://pdsreg.satitpatumwan.ac.th) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน จึงได้สร้างแนวทางในการใช้งานระบบดังนี้

1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

วิธีใช้งาน  สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

2. การใช้งานนอกโรงเรียน

วิธีใช้งาน  เชื่อมต่อผ่าน VPN ของโรงเรียน โดยทำการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ https://vpn.satitpatumwan.ac.th/  และใช้งานตามขั้นตอนจากรูป (ชื่อผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดใช้รหัสผ่านเดียวกันกับของโรงเรียน)


3. การเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ iPad
วิธีใช้งาน  Download และติดตั้ง Application "Global Protect" จาก App Store หรือ Play Store

ระบบ Andriod  Download
ระบบ iOS Download