รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนักเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง https://drive.google.com/drive/folders/1-S547qDuHmRoMUrzPL4p5T7XMxl77W78?usp=sharing

2. ส่งใบสมัครทาง https://forms.gle/5EX7x4coERybH1C47 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566