ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า750กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด และลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า550กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

tor รอบ2.pdf
ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด.pdf