โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีถวายเทียนพรรษา 

PDS Spelling Bee Competition 

งานเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดิทัศน์โครงการบรรพชาสามเณรครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567

เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2567

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

รานงานประจำปี 2565

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2566

ความภูมิใจ

PDS Channel

นักเรียนได้รับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2566

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)