PDS-iPassระบบแจ้งข้อมูลห้องเรียนและรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบการเรียนออนไลน์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


หมายเหตุ
พบปัญหาการเข้าสู่ระบบติดต่อ E-Mail : itsupports@satitpatumwan.ac.th
***แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ***
© Copyright : Satitpatumwan.ac.th