เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ณ ห้องรอยัลจูบิลี อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับรางวัล จำนวนรายการดังนี้
          1.  นางสาววริศา ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/134 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งขาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2560
          2.  นางสาวขวัญชนก  เตชะสมบูรณ์ณากิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/191 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งขาติ สาขาการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2560