โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่เด็กชายปรีดิยาธร อบเชย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/441 ผู้แทนประเทศไทย The 9th Asian age Group championships ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศ   อุซเบกิสถาน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกรรเชียง 50 – 27.75 วินาที,      เหรียญเงิน จากการแข่งขันผลัดผสม Mixed 4*100 เมตร, เหรียญทองแดง จากการแข่งขันผลัดฟรีสไตล์ 4*100 เมตร และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันผลัดผสม 4*100 เมตร