กำหนดการรับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2564
🔹เข้ารับรางวัล ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
โดยมีการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับรางวัล แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
🔻รอบที่ 1 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หรือวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
โดยนักเรียนจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง (หากไม่มาฝึกซ้อมตามกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับรางวัลในพิธี)
🔻รอบซ้อมใหญ่ (เฉพาะนักเรียนปัจจุบัน) ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 (หากไม่มาฝึกซ้อมตามกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับรางวัลในพิธี)
🔹การรายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล
วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 12.15 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 (หากไม่มาตามกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับรางวัลในพิธี)
🔸รายชื่อนักเรียนทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/file/d/1ZeFjOlQPflhaig_ES4CKkzAADuUirnXw/view?usp=sharing

สอบถามข้อมูล