ประกาศ สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน เรื่อง เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน
https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/เลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการ-2-1.pdf