วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4