นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา