ท่านผู้อำนวยการและตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 71 รูป พร้อมวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เนื่องในงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562