รายชื่อนักเรียนที่สอบวัดความพร้อมได้ตามเกณฑ์ และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แบ่งตามแผนการเรียน

  1. แผนการเรียนที่ 1 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
  2. แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  3. แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
  4. แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
  5. แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS)

  1. แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  2. แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02-251 3934 ในวันและเวลาราชการ