ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววริศา ใจดี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และมีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือก เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (รอบ 2)