สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่

https://admission.satitpatumwan.ac.th/

 

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02-251 3934 ในวันและเวลาราชการ