ขอแสดงความยินดีแก่ ทีม Abstract แห่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1.นายฌาณัฐย์ สิทธิปรีดานันท์ ม.6/192
2.นายพีรวิชญ์ ก้องกิจกุล ม.5/161
3.นายชยภัทร อาชีวระงับโรค ม.4/144

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ของบริษัทซีพีแรม จำกัดร่วมกับสาขามีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากการประกาศผล ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา