ผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

สามารถเข้าดูการสอบได้ที่ http://pretest.satitpatumwan.ac.th

***หมายเหตุ หากลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อโรงเรียนได้ในวันเวลาราชการ