ติดตามการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ของทัพนักกีฬาสาธิตปทุมวัน ได้ที่
https://sites.google.com/satitpatumwan.ac.th/pdssalaogames