สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.satitpatumwan.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 และรับสมัครทดสอบในวันเสาร์ที่  12  และวันอาทิตย์ที่  13 มกราคม  2562  เวลา  08.00 – 15.00 น.  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน

View Fullscreen