การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ที่สนใจสมัคร ขอให้ดำเนินการส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครได้ที่ อาจารย์พงศธร นันทธเนศ และอาจารย?ศักรินทร์ อะจิมา ณ ห้องพักกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และวันจันทร์ที่ 17 – วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.posn.or.th/