กิจกรรมInternational Weekจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชุมนุม ร่วมงานเปิดกิจกรรม International Week จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.30-12.30 ณ โถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1