ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ Singha 3×3 Basketball Thailand Championships 2018 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ สนามบาสเกตบอลบีโปร 

รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้แก่

1. นายปภาวินทร์ วงศ์อุปราช ม.6/182

2. นายธนาวุฒิ เร้ารุจา ม.5/161

3. นายพรนเรศน์ แก้วจรัส ม.5/163
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในเดือนพฤษศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา