ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร่วมกับบริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (แผนกเทคโนโลยีการศึกษา) จัดอบรมการใช้ ActivPanel Touch รอบที่ 1 เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน ActivPanel Touch สำหรับจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2561 ที่จะถึงนี้