ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (2017 International Junior Science Olympiad) ณ เมืองอาร์เนม – ไนเมเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 12 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้แทนประเทศไทยจากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน 2 คน ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในครั้งนี้ ได้แก่
          1. เด็กชายธิติ    เถลิงบุญสิริ  นักเรียนชั้น ม.2  
          2. นางสาวชลธร ชยานุรักษ์ (ปัจจุบันศึกษาต่อชั้น ม.4 ที่สถานศึกษาอื่น)
          โดยมีผู้แทนอาจารย์ของโรงเรียน (อ.เสฏฐวุฒิ มุลอามาตย์) เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นผู้ช่วยคณะผู้นำทีมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย การนี้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมคณาจารย์ได้ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา

Photo : IJSO Nederlands