สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.satitpatumwan.ac.th/?page_id=10054

 

 

      

 

G Suite for Education หรือชื่อเดิมว่า Google for Education (Google Apps for Education) เป็นบริการจาก Google ที่ให้สถาบันทางการศึกษา และสถาบันหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้ใช้งานบริการต่างๆจาก Google ได้ฟรี โดยใช้บัญชี GMail ที่เป็น domain name ของทางองค์กรเอง โดยทางโรงเรียนlสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันได้ดำเนินการติดตั้งใช้ภายใต้ domain name ของโรงเรียน www.satitpatumwan.ac.th 

 

การเข้าใช้งานระบบ http://gmail.satitpatumwan.ac.th

 

ดู Slide แนะนำการใช้งาน G Suite For Education
 

 

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.satitpatumwan.ac.th/?page_id=10054