logo


การทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบ

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

๒ พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

-

ดาวน์โหลดใบสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เสาร์ที่ ๑๙ – อาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

รับสมัครสอบการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ – ๑๕.๒๐ น.

สอบ การทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕

เลื่อนประกาศผลเป็น

ศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ น.

ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ใบสมัคร  (ดาวน์โหลดเอกสารแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมนำเอกสารมาวันสมัคร)

2. ระเบียบการทดสอบ

3. คำชี้แจงในการทดสอบพื้นฐานความรู้

4. กำหนดการ pretest

5. กำหนดการสอบเพื่อพิจารณาเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

6. แผนผังห้องสอบ 

7.คะแนนมาตรฐาน T 

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-251-3934