logo


26
SEP
2017

ปิจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำหนดจัด ปิจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อคิด "ว่าที่ครู" ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตร มอบรางวัลการประกวดสื่อการสอน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PRPDS/