logo


25
SEP
2017

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวัน เขียววิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักนภาพนักเรียน พร้อมอาจารย์พีรนุช ธีรอรรถ ผู้แทนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน มหิดล ณ วัดปทุมวรารามราชวรวิหาร