logo


07
SEP
2017

ข่าวรับสมัคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561